O autorze
Adwokat Dagmara Jagodzińska Członkini bielsko-bialskiej Okręgowej Izby Adwokackiej, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Bielsku-Białej oraz filię Kancelarii w Czechowicach-Dziedzicach.

Członkini zespołu redakcyjnego kobiecej platformy blogerskiej KoBBieciarnia.pl. Współautorka bloga o tematyce prawnej. Laureatka ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Adw. Stanisława Mikke organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Autorka publikacji prasowych z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, publikowanych z powodzeniem przez ogólnopolskie, internetowe serwisy kobiece i parentingowe.

Przez lata wykonywania zawodu prawnika, nabyła bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Specjalizuje się w szczególności sprawach rodzinnych, w tym postępowaniach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty, podział majątku dorobkowego i zniesienie współwłasności oraz w sprawach spadkowych.

Czy mogę pracować na urlopie wychowawczym?

Jesteś na urlopie wychowawczym, rozpiera Cię energia i czujesz, że pomimo obowiązków związanych z najmłodszym członkiem rodziny masz czas, a przede wszystkim ochotę na coś jeszcze? Co możesz zrobić? Idź do pracy! Rozpocznij szkolenie, a może nawet dokończ studia. Korzystaj z podarowanego Ci czasu, bo masz ku temu najlepszą okazję! O tym, jak najefektywniej wykorzystać czas będąc na urlopie wychowawczym warto pomyśleć jednak z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami pracownik w czasie urlopu wychowawczego ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie. Form takiego zatrudnienia jest wiele, są to prace zwyczajowo wykonywane w domu, związane z określonymi czynnościami fizycznymi (tzw. chałupnictwo), obsługą komputera (prace wykonywane przez Internet), a także szeroko pojętym rękodziełem (np działalność artystyczna, fotograficzna, dekoratorska). Może marzy Ci się kurs języka hiszpańskiego, warsztaty zdrowego gotowania albo ukończenie kursu zawodowej niani? Czas przeznaczony na pozostanie w domu celem sprawowania opieki nad dzieckiem, może okazać się dla Ciebie najlepszym dla podjęcia tego typu, drobnych,nie angażujących zanadto pod względem czasowym zajęć, które podniosą na trwałe Twoje kwalifikacje.

Nawet jeśli wśród istniejących w tym okresie na rynku pracy, propozycji aktywności zawodowych nie znalazłaś dla siebie nic właściwego, nic nie stoi na przeszkodzie abyś zrealizowała własny pomysł. Może marzy Ci się prowadzenie własnego, prywatnego przedszkola lub szkoleń dla młodych mam. Coraz więcej kobiet decyduje się w okresie macierzyństwa na zakładanie fundacji, stowarzyszeń, prowadzenie blogów czy klubów dyskusyjnych.

Jedynym warunkiem jaki ustawodawca stawia chętnym do zwiększonej aktywności zawodowej lub naukowej w okresie urlopu wychowawczego jest to, aby podjęte przez matkę, dodatkowe zajęcia nie odbierały jej możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Tym samym, korzystając z urlopu wychowawczego nie można oddać dziecka pod opiekę teściowej lub siostry, aby poświęcić zyskany w ten sposób czas na naukę lub pracę. Wszakże celem urlopu wychowawczego nie jest rozwój zawodowy i poszukiwanie pasji, ale przede wszystkim wychowywanie dziecka. Jeśli korzystając z dobrodziejstw urlopu wychowawczego, zachowamy więc odpowiedni umiar pomiędzy realizacją podstawowych jego celów, a dodatkowym, zwiększonym rozwojem osobistym – zachowamy przywileje wynikające z przepisów o urlopie wychowawczym.


Niedopełnienie opisanych wyżej obowiązków skutkować będzie bowiem daleko idącymi konsekwencjami. Gdy pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, wezwie go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Niestawienie się do pracy w wyznaczonym przez pracodawcę terminie, bez uzasadnionego powodu, oznaczać będzie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego. Konsekwencją stwierdzenia opisanego naruszenia może być rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Dla usprawiedliwienia niestawiennictwa na przedmiotowe wezwanie, matka z pewnością nie będzie także mogła powołać się na konieczność sprawowania w dalszym ciągu osobistej opieki nad dzieckiem.

Apl. Adw. Kinga Michalczyk
Współautorka bloga: Im In Law
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...